NOTES:
Nog zo maken dat thumbnail image showt totdat men er (voor het eerst) on hovert.
Zorgen dat hele vlak inclusief video klikbaar is en clickcursor heeft.
foutmelding linkervideo oplossen.
Verschillende fontgroottes allemaal zelfde class geven.